สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือนเมษายน2561
  รายละเอียด :

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือนเมษายน 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน