ประกาศ อบต.
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง ระเบียบรับสมัครการประกวดกระทงและระเบียบการรับสมัครหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง ระเบียบรับสมัครการประกวดกระทงและระเบียบการรับสมัครหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน