ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำ อำเภอขนอม ประจำเดือนตุลาคม 2562
  รายละเอียด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอขนอม ประจำเดือนตุลาคม 2562 ให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน