ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำป 2563
  รายละเอียด : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่วงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 14 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า จำนวน 40 คน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน