ประกาศ อบต.
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง *** ใบรับรองแพทย์ ใช้จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 93 คน