ประกาศ อบต.
เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียด :

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน