ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำป 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ม.ค. 2563
2 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ธ.ค. 2562
3 แผ่นพับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 ธ.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 ธ.ค. 2562
5 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 ธ.ค. 2562
6 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ธ.ค. 2562
7 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
12 พ.ย. 2562
8 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 พ.ย. 2562
9 ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำ อำเภอขนอม ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 ต.ค. 2562
10 แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26