สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 มิ.ย. 2561
2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือนเมษายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 พ.ค. 2561
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 เม.ย. 2561
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 มี.ค. 2561
5 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 ก.พ. 2561
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ม.ค. 2561
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 ธ.ค. 2560
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 พ.ย. 2560
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ต.ค. 2560
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12