ประกาศ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ก.พ. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ก.พ. 2563
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ก.พ. 2563
4 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ม.ค. 2563
5 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ม.ค. 2563
6 ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
13 ธ.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง ระเบียบรับสมัครการประกวดกระทงและระเบียบการรับสมัครหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ต.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 ก.ย. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ก.ย. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10