ประกาศ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง ระเบียบรับสมัครการประกวดกระทงและระเบียบการรับสมัครหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 ต.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 ก.ย. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ก.ย. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ก.ย. 2562
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 มิ.ย. 2562
6 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 มิ.ย. 2562
7 มาตรการป้องกันการทุจริต การให้ หรือเรียก/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 มิ.ย. 2562
8 การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1
29 พ.ค. 2562
9 สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 พ.ค. 2562
10 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
29 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9