ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ม.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ธ.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ส.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ส.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ส.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบหลุย จำนวน 1 องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ส.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับจัดสถานที่ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ส.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0043 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ส.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ก.ค. 2562
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ธ.ค. 2561
11 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
23 พ.ย. 2561
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 พ.ย. 2561
13 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 พ.ย. 2561
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 พ.ย. 2561
15 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารสี หมายเลขครุภัณฑ์ 416590063 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ต.ค. 2561
16 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6445 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
24 ต.ค. 2561
17 เช่าพื้นที่เว็บไซด์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 ต.ค. 2561
18 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน81-7039 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ต.ค. 2561
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2561
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิต-จ่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ให้อยู๋ในสภาพเดิม จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27