ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ส.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ส.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ส.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบหลุย จำนวน 1 องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 ส.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับจัดสถานที่ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 ส.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0043 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ส.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ก.ค. 2562
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 ธ.ค. 2561
9 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 พ.ย. 2561
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2561
11 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 พ.ย. 2561
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 พ.ย. 2561
13 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารสี หมายเลขครุภัณฑ์ 416590063 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ต.ค. 2561
14 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6445 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 ต.ค. 2561
15 เช่าพื้นที่เว็บไซด์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ต.ค. 2561
16 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน81-7039 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ต.ค. 2561
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2561
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิต-จ่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ให้อยู๋ในสภาพเดิม จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ก.ย. 2561
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 11,4 ตำบลควนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ก.ย. 2561
20 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 54 0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27